spot_imgspot_img

Koenig & Bauer osiąga ponad 1 mld euro przychodów w 2020 r.

Koenig & Bauer AG z siedzibą w Würzburgu informuje, że na podstawie wstępnych i jeszcze nieaudytowanych danych osiągnął w roku obrotowym 2020 przychody grupy w wysokości 1 029 mln euro oraz wstępny skonsolidowany zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w wysokości -68 mln euro. Po skorygowaniu o pozycje specjalne, wstępny skonsolidowany EBIT wynosi -19 mln euro.

Oznacza to, że przychody Grupy znacznie przewyższają prognozę na rok obrotowy 2020, która przewidywała kwotę między 900 a 950 mln euro. Skorygowany EBIT był również lepszy od prognozowanego ujemnego EBIT przed uwzględnieniem pozycji specjalnych na poziomie średniego dwucyfrowego miliona.

Przyczyną wyższych przychodów i odpowiadającego im wpływu na EBIT jest dostosowanie wewnętrznej polityki rozpoznawania przychodów grupy. W trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółka zdecydowała się, po konsultacji z nowymi audytorami, na retrospektywne zastosowanie zmienionej polityki rozpoznawania przychodów grupy, która została wcześniej ogłoszona w dniu 28 września 2020 roku.

Zmiana ta ma również zastosowanie z mocą wsteczną do danych z poprzedniego roku, w wyniku czego przychody z wcześniejszych okresów, wraz z odpowiadającymi im efektami EBIT, zostają przesunięte na przyszłość.

Zgodnie ze zmienionymi zasadami ujmowania przychodów, przychody z nowych maszyn drukarskich w przeważającej mierze nie są ujmowane do momentu uruchomienia maszyn.

“Spodziewamy się, że dzięki nowym zasadom rachunkowości zmniejszymy zmienność w ujmowaniu przychodów z nowej działalności w zakresie maszyn drukarskich. Powinno to również umożliwić bardziej zrównoważone planowanie budżetowe w przyszłości. Dzięki retrospektywnej korekcie zwiększyliśmy przejrzystość i porównywalność z latami ubiegłymi” – mówi dr Stephen Kimmich, dyrektor finansowy Koenig & Bauer AG.

W wyniku korekt przychody Grupy wzrosły o około 51 mln euro netto, a skonsolidowany EBIT o około 8 mln euro w 2020 roku. Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany polityki rozpoznawania przychodów na wybrane kluczowe dane Grupy:

€ m 2019 old 2019 new 2020 old 2020 new
Revenue 1,219 1,246 978 1,029
EBIT 56 70 -76 -68

 

Oprócz wspomnianego pozytywnego efektu zmian w ujmowaniu przychodów (+8 mln euro), raportowany skonsolidowany EBIT za rok obrotowy 2020 zawiera inne efekty jednorazowe, które zostały już zakomunikowane: koszty nadzwyczajne w związku z programem efektywności “P24x” (-58 mln euro) oraz nadzwyczajne przychody z pomyślnego zakończenia sporu prawnego (4 mln euro) i ze sprzedaży nieruchomości we Frankenthalu (5 mln euro)… całość komunikatu WWW.

Źródło: Koenig & Bauer

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING