spot_imgspot_img

Koenig & Bauer przekracza prognozę EBIT na rok 2021

Koenig & Bauer AG, poinformował na podstawie wstępnych i jeszcze nieaudytowanych danych, że przekroczył własną prognozę wstępnego zysku Grupy przed odsetkami i podatkami (EBIT) na rok 2021.

Pomimo trwającej pandemii w 2021 roku i trudnego środowiska zamówień, EBIT w wysokości około 29 mln euro został osiągnięty dzięki przyspieszeniu efektów oszczędności w ramach programu efektywności P24x i bardziej efektywnemu wdrożeniu związanych z nim działań kadrowych. Wynikało to również z wysokiego wkładu w zysk segmentu specjalnego, zwłaszcza w czwartym kwartale. Marża EBIT, wynosząca około 2,6%, przekroczyła tym samym prognozę własną firmy na rok 2021, która zakładała 2,0%.

EBIT wzrósł o około 96 mln euro z poziomu 67,9 mln euro w roku poprzednim. W roku poprzednim koszty nadzwyczajne wyniosły 49 mln euro netto, natomiast w roku bieżącym ujęto korektę rezerw na restrukturyzację P24x w wysokości około 23 mln euro. W ostatnim kwartale odnotowano zysk operacyjny Grupy w wysokości około 12 mln euro, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym kwartale poprzedniego roku (6,2 mln euro).

W niektórych przypadkach gwałtowny wzrost cen surowców i energii doprowadził w 2021 r. do wyższych kosztów materiałowych w wysoko jednocyfrowym przedziale milionów euro, które udało się wchłonąć jedynie z opóźnieniem i częściowo poprzez podwyżki cen w ciągu roku.

Oszczędności brutto wynikające z programu efektywności P24x wyniosły około 31 mln euro po dziewięciu miesiącach, osiągając około 46 mln euro na koniec 2021 roku. Ogłoszony pod koniec września 2020 r. program ma na celu osiągnięcie rosnących rocznych oszczędności kosztów rzędu ponad 100 mln euro do 2024 r.; na rok 2021 zaplanowano oszczędności brutto w wysokości ponad 30%.

“Świadczy to o tym, że poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji naszego programu efektywności, pomimo trwającej pandemii i trudnego środowiska zamówień. Jest to nasza droga powrotna do planowanego wzrostu grupy w perspektywie średnioterminowej. W tym celu koncentrujemy się na opakowaniach i strategii portfelowej na atrakcyjnych rynkach, na efektach synergii w produkcji oraz na dalszym rozwoju naszej działalności usługowej w celu poprawy całkowitego kosztu posiadania naszych klientów” – mówi dr Andreas Pleßke, Dyrektor Generalny Koenig & Bauer AG.

Lepsze wyniki operacyjne w poszczególnych segmentach

W porównaniu z innymi segmentami Grupy Koenig & Bauer, segment Sheetfed ma tendencję do wczesnej cykliczności ze względu na krótszy łańcuch produkcji i dostaw. W związku z tym poprawa wyników operacyjnych w ciągu roku zaczęła się pojawiać już w czwartym kwartale 2020 roku i rosła kolejno.

EBIT wzrósł rok do roku o około 52 mln EUR do poziomu około 24 mln EUR, na co pozytywny wpływ miała korekta rezerw na restrukturyzację P24x o około 9 mln EUR. Jednocześnie jednak w porównaniu z innymi segmentami na segment ten większy wpływ miały ograniczenia w zaopatrzeniu i związane z nimi utrudnienia w produkcji, wynikające z trudnej sytuacji w łańcuchu dostaw i cen energii, a także nowe ograniczenia w podróżowaniu i kontaktowaniu się, będące skutkiem pojawienia się w ostatnim kwartale nowych wariantów wirusa.

Ponadto na wynik segmentu w czwartym kwartale wpłynęły m.in. jednorazowe obciążenia z tytułu należności i zmiany konstrukcji maszyny, które zgodnie z oczekiwaniami nie powtórzą się w 2022 r. Pomimo utrzymującego się zauważalnego zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tektury falistej i druku cyfrowego w segmencie Digital & Webfed, na wynik segmentu nadal wpływały koszty rozruchu i inwestycji w dalszy rozwój produktów, a także ograniczenia zakupów klientów związane z pandemią w 2021 r.

EBIT, wynoszący około 33 mln euro, był o około 7 mln euro niższy od wyniku z poprzedniego roku, który wyniósł 25,5 mln euro. W sumie korekta rezerw na restrukturyzację P24x miała negatywny wpływ na wynik segmentu w wysokości około 6 mln euro. Natomiast segment specjalny odnotował rosnący wkład w zysk począwszy od drugiego kwartału 2021 r., a zwłaszcza w ostatnim kwartale. EBIT wzrósł z 31,8 mln euro w poprzednim roku do około 35 mln euro w roku sprawozdawczym, a pozytywny wpływ na niego miała korekta rezerw na restrukturyzację P24x o około 18 mln euro. Do wzrostu wyników, zwłaszcza w czwartym kwartale, przyczyniło się rozpoznawanie przychodów w związku z zaawansowanym stopniem realizacji niektórych standardowych agregatów w wyniku zastosowania metody rozliczania procentowego stopnia zaawansowania (POC) w druku banknotów i drukach zabezpieczonych… więcej na WWW.

Źródło: Koenig & Bauer

Prenumeruj nasz Newsletter
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING