Polska Izba Fleksografów

KATALOG BRANŻY POLIGRAFICZNEJ | EDYCJA 2024

REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ
ORAZ ZA TREŚĆ STRON, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI
(W TYM ADRESY EMAIL).


Zrzeszenie Polskich Fleksografów: powstało w 1995 roku z inicjatywy środowiska fleksograficznego jako otwarta organizacja ogólnopolska reprezentująca interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolności podmiotów gospodarczych zajmujących się: produkcją i usługami poligraficznymi przy użyciu techniki fleksograficznej, handlem wyrobami i środkami do produkcji fleksograficznej, produkcją i obsługą serwisową stosowanych maszyn i urządzeń, świadczeniem usług doradczych oraz kształceniem kadr dla w/w segmentu rynku.

Polska Izba Fleksografów – założona została w 19.09.2012 roku i kontynuuje działalność Zrzeszenia Polskich Fleksografów

> Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy o fleksografii  wśród członków organizacji, a także w środowisku zawodowym,
 • Działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalistycznego-fleksograficznego,
 • Promocja polskiej fleksografii,
 • Upowszechnianie wiedzy fleksograficznej  w ramach branżowego serwisu internetowego oraz informacji o podmiotach działających na tym rynku,
 • Integracja środowiska i zwiększenie liczby członków PIF.

> Dorobek 

 • Pierwszy i drugi (i jedyne) w Polsce “Podręcznik Fleksografii”,
 • Konferencje naukowo-techniczne,
 • Seminaria fachowe,
 • Szkolenia zawodowe (otwarte i wewnątrzzakładowe),
 • Forum Fleksograficzne (konferencja + wystawa) od 2003 roku,
 • Konkursy “Wielka Nagroda Fleksograficzna –  Grand Prix flekso,
 • Uczestniczenie w targach branżowych w kraju i za granicą.

> Oferta 

 • Szkolenia dla fleksografów,
 • Szkolenia dla przedstawicieli firm zlecających wykonanie usługi fleksograficznej w drukarni,
 • Uczestnictwo w seminariach i Forum Fleksograficznym (czynne i bierne),
 • Ekspertyzy techniczne, wyceny sprzętu,
 • Tłumaczenia techniczne w zakresie fleksografii,
 • Konsultacje techniczno-technologiczne obejmujące przygotowanie i uruchamianie produkcji fleksograficznej.

Polska Izba Fleksografów – Izba Gospodarcza zarejestrowana w KRS pod nr 0000440525. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (U. z 1989 r., nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o izbach”.

 • Adres biura: ul. T. Borowskiego 2 ­lok. 311, 03-475 Warszawa, tel. biuro: +48 22 831 56 37, e-mail: biuro@flekso.pl, a.wojcik@flekso.pl
 • NIP: 5252542772 / KRS: 0000440525 / ­­ REGON: 146401846

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Katalog Firm

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak

Opakowania i etykiety

spot_img

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak