spot_imgspot_img

Koniunktura w sektorze w latach 2018-2021 cz. 4.

Kilka miesięcy  temu opublikowaliśmy ankietę, by dowiedzieć się, jak bardzo zmienia się sytuacja w naszej branży. Pandemia stała się niezwykle ważnym czynnikiem tych zmian. Począwszy od napływu zleceń, kosztów materiałów, co z kolei ma bezpośredni wpływ na koszt końcowy produkcji oraz koszty, jakie pojawiły się dodatkowo. Chodzi o prąd, paliwa, ogrzewanie itd.

To znaczy, że jest lepiej czy wręcz odwrotnie? Próbujemy na to pytania odpowiedzieć. Dr hab. inż. prof. Wiesław Cetera przygotował podsumowanie i pierwszy komentarz do publikowanych wyników. Ponieważ jest to także ciąg dalszy opracowania, jakie opublikowaliśmy w styczniu tego roku, zachęcamy do zajrzenia i tam.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejną część, tegoroczne wyniki ankiety (badań) przeprowadzonych na wiosnę 2021 r., w których wzięło udział ponad 150 firm związanych z poligrafią. Na łamach czasopisma przedstawiamy Państwu wyniki w dwóch częściach z nieco rozszerzonym komentarzem.

Więcej na ten temat oraz nowa ankieta TUTAJ!

Przyszłość sektora, zwłaszcza podejmowane działania, będą rzutować na sferę społeczną. Jedynie 7% firm badanych w ankiecie 2020 COV zapowiadało wzrost zatrudnienia (tab. 54). Rok później wzrostem zatrudnienia pochwaliło się 16% przedsiębiorstw. Jednocześnie aż 44% firm przewidywało zwolnienia pracowników, ale w roku następnym tylko 15% badanych podmiotów rzeczywiście przeprowadziło redukcję zatrudnienia. Natomiast w roku 2021 zwiększył się odsetek firm zapowiadających utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia (wykres 66).

Tabela 54. Planowane i zrealizowane zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach poligraficznych w latach 2020 – 2021

Zmiana zatrudnienia Planowane w 2020 COV Zrealizowane 2021
Zmniejszy się 44 15
Pozostanie bez zmian 49 68
Wzrośnie 7 16

Opracowanie własne.

Wykres 66. Planowane i zrealizowane zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach poligraficznych w latach 2020 – 2021. Opracowanie własne.

Niestety jedynie 14% firm wskazuje na zmniejszające się opóźnienia w płatnościach i aż 32% na zwiększające się opóźnienia (tab. 55, wykres 67). Płatności bez opóźnień otrzymuje jedynie 8% firm. Natomiast największa ich grupa – 46% wskazuje na występowanie stałych opóźnień. To negatywne zjawisko, które dotyka aż 92% podmiotów (występowanie, zmniejszanie się opóźnień i pozostawanie na stałym poziomie), skutecznie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

W istocie jeszcze do roku 2020 wpływ ten mógł być uznany za nieznaczny w sytuacji praktycznie zerowej inflacji. Jednak obecnie, gdy inflacja osiągnęła ponad 5,5%, opóźnienia mogą drastycznie zmniejszać płynność finansową przedsiębiorstw oraz – co za tym idzie – znacznie ograniczać produkcję.

Tabela 55. Opóźnienia w płatnościach w firmach badanych w roku 2021

Opóźnienia płatności 2021 [%]
Zwiększają się 32
Brak opóźnień 8
Pozostają bez zmian 46
Zmniejszają się 14

Opracowanie własne.

Wykres 67. Opóźnienia w płatnościach w firmach badanych w roku 2021. Opracowanie własne.

Obecna inflacja, przekraczająca 5,5%, istotnie wpływa na ceny usług poligraficznych. Rynek reaguje zgodnie z oczekiwaniami – większość firm wskazuje na wzrost cen (52%), w przypadku 28% podmiotów ceny pozostają bez zmian (tab. 56, wykres 68). Natomiast 20% przedsiębiorstw wskazało na spadek cen usług.

Tabela 56. Zmiana cen usług poligraficznych w roku 2021

Ceny 2021 [%]
Rosną 52
Pozostają bez zmian 28
Spadają 20

Opracowanie własne.

Wykres 68. Zmiana cen usług poligraficznych w roku 2021. Opracowanie własne.

W zgodzie ze zmianami cen pozostają oczekiwania dotyczące zmian wielkości sprzedaży usług (tab. 57, wykres 69). Wzrostów sprzedaży oczekuje 58% przedsiębiorców, 21% uważa, że sprzedaż się nie zmieni, natomiast 20% jest zdania, że sprzedaż usług poligraficznych w ich przedsiębiorstwie spadnie.

Tabela 57. Oczekiwane zmiany sprzedaży usług poligraficznych

Sprzedaż 2021 [%]
Wzrośnie 58
Nie zmieni się 21
Spadnie 20

Opracowanie własne.

Wykres 69. Oczekiwane zmiany sprzedaży usług poligraficznych. Opracowanie własne.

Znamienne są oczekiwania dotyczące zatrudnienia. Otóż oczekiwanej zwiększającej się wartości sprzedaży nie towarzyszy wzrost zatrudnienia (tab. 58, wykres 70). Większość podmiotów (59%) wskazuje na utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Natomiast 22% planuje wzrost zatrudnienia, a 19% jego zmniejszenie.

Tabela 58. Oczekiwane zmiany zatrudnienia w badanych firmach poligraficznych

Zatrudnienie 2021 [%]
Wzrośnie 22
Pozostanie bez zmian 59
Spadnie 19

Opracowanie własne.

Wykres 70. Oczekiwane zmiany zatrudnienia w badanych firmach poligraficznych. Opracowanie własne.

Technologie jutra

Na podstawie przeprowadzonego w roku 2021 badania ujawniono strukturę technologii wykorzystywanych w poligrafii (tab. 59, wykres 71). Najrzadziej używana przez badane podmioty była fleksografia – aż 88% firm zadeklarowało, że jej nie stosuje (nie dotyczy). Trzeba przy tym zauważyć, że te podmioty, które ją wykorzystują, prognozują wzrost jej użycia bądź uznają, że będzie stosowana na dotychczasowym poziomie (5% wzrośnie, 7% pozostanie bez zmian).

Natomiast technologię offsetową (uważaną dotąd powszechnie za najpopularniejszą) wykorzystuje 67% badanych przedsiębiorstw (33% odpowiedziało, że technologia offsetowa ich nie dotyczy). Natomiast 21% badanych stwierdziło, że wykorzystanie tej technologii wzrośnie, a 31%, że nic się nie zmieni.

Wśród badanych firm jedynie 26% wskazało, że pytanie dotyczące technologii cyfrowej ich nie dotyczy. Druk cyfrowy jest dziś powszechnie wykorzystywany w poligrafii i jeśli nie jest technologią dominującą, to stanowi ważną technologię uzupełniającą. Poza tym to właśnie na zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowej wskazało najwięcej firm, bo 44%, natomiast 23% na stosowanie jej na dotychczasowym poziomie, a jedynie 7% na zmniejszenie jej wykorzystania.

Tabela 59. Prognoza wykorzystania technologii w przyszłości

Prognozowana zmiana  Fleksografia Offset Technologie cyfrowe
Zwiększy się 5 21 44
Nie zmieni się 7 31 23
Zmniejszy się 0 15 7
Nie dotyczy 88 33 26

Opracowanie własne.

Wykres 71. Prognoza wykorzystania technologii w przyszłości. Opracowanie własne.

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING