spot_imgspot_img

Heidelberg po III kwartałach

Firma Heidelberg publikuje wyniki za III kwartał roku. Czytamy w nich, że podnosi docelowy zwrot operacyjny za rok obrotowy 2020/21 jako całość. W związku z tym spółka przewiduje, że jego marża EBITDA z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji wzrośnie do około 7 procent, mimo że pandemia  może doprowadzić do spadku sprzedaży o około 450 milionów euro do 500 milionów euro w porównaniu z rokiem poprzednim (sprzedaż w poprzednim roku: 2,349 milionów EUR) za cały rok.

Wcześniej Heidelberg przewidywał marżę EBITDA, która byłaby najniższa w stosunku do poprzedniego roku i wyniosłaby 4,3 procent. Jest to również zachęcający sygnał na nadchodzące miesiące, że ilości druku wśród klientów w Heidelbergu osiągnęły prawie poziom z poprzedniego roku, a nakład w sektorze opakowań nawet przekracza poziom z poprzedniego roku.

“Pomyślne wdrożenie środków transformacji umożliwiło Heidelbergowi osiągnięcie wyraźnie pozytywnego wyniku operacyjnego, pomimo ogromnej presji spowodowanej przez COVID-19. Jeśli chodzi zarówno o nasze finanse, jak i bilans, odrobiliśmy pracę domową. Na rynkach w Chinach i Europie pojawiają się oznaki ożywienia gospodarczego, które są dla nas ważne. Dlatego nasza docelowa marża EBITDA z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji wzrasta do około 7 procent. Rosnące zainteresowanie naszą działalnością kontraktową i duże zapotrzebowanie na nasze stacje ładowania elektromobilności są również powodem do optymizmu co do przyszłości”, mówi Dyrektor Generalny Heidelberga Rainer Hundsdörfer, komentując rozwój sytuacji.

Ponownie w trzecim kwartale, liczne środki programu transformacji rozpoczęła się w marcu ubiegłego roku więcej niż zrekompensowane negatywny wpływ na zyski spowodowane przez znaczny spadek sprzedaży z powodu COVID-19. W rezultacie po dziewięciu miesiącach roku budżetowego 2020/21 (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.) wynik operacyjny obejmujący skutki wdrożonych środków był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ponadto w okresie objętym przeglądem odnotowano nieznacznie dodatni wynik netto po opodatkowaniu i znacznie zmniejszył zadłużenie finansowe netto.

W roku objętym przeglądem Heidelberg podjął liczne działania w swojej strategii, aby chronić przyszłość firmy w sposób zrównoważony, w tym:

  • Reorganizacja zakładowego systemu emerytalnego w Niemczech, który wzmocnił wynik i kapitał własny akcjonariusza z przychodami w wysokości 73 milionów euro.
  • Koncentrując się na swojej podstawowej działalności i sprzedaży belgijskiej spółki zależnej CERM i belgijskiego zakładu produkcyjnego chemikaliów drukarskich, co umożliwiło całkowity zysk ze sprzedaży w wysokości 19 mln EUR.
  • Zaprzestanie nierentownych linii produktów, które wcześniej miały niekorzystny wpływ na wynik, wyniosły około 50 mln EUR rocznie.
  • Wcześniejsza spłata obligacji korporacyjnych, która spowoduje wypłatę wyniku finansowego o 12 mln EUR rocznie.
  • Redukcja około 1600 miejsc pracy na całym świecie do 2023 r. (z czego prawie 1000 zostanie zredukowanych w tym roku budżetowym), co jest posunięciem uzgodnionym z przedstawicielami związków pracowników. Wraz z dodatkowymi trwałymi oszczędnościami w zakresie materiałów i kosztów personelu, zmniejszenie to ma doprowadzić do oszczędności w wysokości ponad 170 mln EUR w roku budżetowym 2022/23.
  • Sprzedaż nieruchomości w Wiesloch-Walldorf i Print Media Academy w Heidelbergu za cenę zakupu o łącznej wartości ponad 60 milionów euro w ramach strategii optymalizacji terenu.
  • Uzgodnienie joint venture produkcyjnego z chińską firmą Masterwork Group, która stwarza możliwości w Azji i oferuje znacznie lepszą efektywność kosztową.
  • Podwojenie mocy produkcyjnych w Heidelbergu Wallboxes – stacjach ładowania samochodów elektrycznych – do kwietnia 2021 roku.

Sprzedaż Grupy Gallus, która nie została kontynuowana pod koniec stycznia 2021 r., mimo że istnieje ważna umowa kupna, zaciemnia pozytywny obraz. Nie powoduje to jednak ograniczeń w odniesieniu do prognozy wyników na bieżący rok budżetowy.

Dyrektor finansowy Marcus A. Wassenberg wyjaśnia: “Ogólnie poczyniliśmy znacznie szybsze i bardziej udane postępy w transformacji naszej firmy niż wcześniej informowano. Zebraliśmy ponad 450 milionów euro płynności, zmniejszyliśmy zadłużenie o około 260 milionów euro, odeszliśmy od strat i obniżyliśmy koszty o ponad 170 milionów euro rocznie w sposób zrównoważony. Jesteśmy zatem przekonani, że w średnim okresie powrócimy do atrakcyjnej rentowności”… całość komunikatu WWW.

Źródło: Heidelberg

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img

Opakowania i etykiety

spot_img

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak