spot_imgspot_img

Wyniki finansowe Stora Enso za 4. kwartał 2020

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za ostatnie trzy miesiące ub.r. oraz za cały rok 2020. W komunikacie skierowanym do udziałowców i akcjonariuszy, Annica Bresky – CEO skandynawskiego koncernu – podkreśla olbrzymie wyzwania, jakie towarzyszyły firmie w tym okresie. Jak dodaje, nie przeszkodziły one uzyskać Stora Enso zadowalającego wyniku finansowego, będącego wynikiem szeregu działań wewnętrznych, podejmowanych przez kierownictwo koncernu.

- Reklama -

„Spoglądając wstecz na cały ubiegły rok, można śmiało stwierdzić, że obfitował on w wiele wydarzeń – pisze Annica Bresy. – Szczególne piętno odcisnęła na nim światowa pandemia i związane z nią globalne spowolnienie gospodarcze. Kolejne istotne czynniki to niepewność geopolityczna, Brexit oraz strajki w Finlandii. Biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności, jestem niezmiernie usatysfakcjonowana stabilnym wynikiem finansowym osiągniętym w 4. kwartale ub.r.”

Stora Enso w 4. kwartale 2020

W ostatnich trzech miesiącach ub.r. skandynawski koncern zrealizował przychody ze sprzedaży w wysokości 2,154 mld euro, co oznacza 10% spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. To – jak podkreśla kierownictwo Stora Enso – efekt zmian strukturalnych, niższego wolumenu dostaw i spadających cen. W tym samym okresie zysk operacyjny EBIT wyniósł 118 mln euro – to efekt efektywnej polityki kosztowej wobec niższej sprzedaży.

„Gdyby nie uwzględniać działu Paper, zysk operacyjny EBIT – w ujęciu kwartalnym – zwiększył się z 80 mln euro do 122 mln euro. Z kolei biorąc za punkt odniesienia 3. kwartał 2020, obserwujemy zwiększoną sprzedaż – to sygnał, że rynki zmierzają we właściwym kierunku”.

Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła w 4. kwartale ub.r. 5,5% (co oznacza wzrost z 5,1% w analogicznym okresie 2019 r). Zysk operacyjny IFRS całej grupy osiągnął poziom 289 mln euro. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 436 mln euro, zaś z uwzględnieniem kapitału inwestycyjnego wyniosły 223 mln euro.

„Aktywnie wprowadzamy w życie nasze obietnice zakładające uzyskanie oszczędności rzędu 400 mln euro. W jeszcze większym stopniu zredukowaliśmy kapitał obrotowy do rekordowo niskiego poziomu, polepszając jednocześnie stan przepływów gotówkowych. Jak zatem widać, podejmowane we własnym zakresie, wewnętrzne działania miały bardzo pozytywny wpływ” – pisze Annica Bresky.

W całym roku 2020 przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły 8,553 mld euro, na co wpływ – podobnie jak w kontekście ostatniego kwartału – wpływ miały niższe wolumeny dostaw, redukcje cenowe oraz zmiany strukturalne. Zysk operacyjny EBIT za 2020 rok wyniósł 650 mln euro (przy 1,003 mld euro w roku 2019), będąc konsekwencją niższej sprzedaży.

Duża aktywność kluczowych jednostek biznesowych Stora Enso

Najważniejsze elementy naszego biznesu radziły sobie bardzo dobrze w ostatnim kwartale 2020 roku, obfitującym – jak podkreśla Annica Bresky – w niezbędne prace konserwacyjne:

„Odnotowaliśmy rosnącą aktywność i zadowalające wyniki działów Packaging Materials i Packaging Solutions. Bardzo dobrze radził sobie dział Forest, zaś jednostka Wood Products odnotowała drugi historycznie wynik osiągnięty w 4. kwartale roku. W przypadku działu Biomaterials obserwujemy sygnały świadczące o pozytywnej tendencji cenowej, na co wpływa bardziej zrównoważona sytuacja na rynku podaży i popytu; także rynek chiński odnotowuje stopniową odbudowę. Jednocześnie przyspieszyła w sposób znaczący tendencja spadkowa na rynku papierów, co doprowadziło do nadpodaży i związanej z tym presji cenowej. Jednak nawet w tych okolicznościach dział Paper uzyskał właściwy poziom przepływów gotówkowych”.

Zmiany strukturalne: opakowania rynkiem strategicznym

Jedną z kluczowych inwestycji, sfinalizowanych przez Stora Enso w minionym roku, była konwersja zakładów Oulu, które będą koncentrować się na produkcji kartonów opakowaniowych. Obecnie ma tam miejsce faza rozruchu linii wytwarzającej wysokojakościową tekturę typu kraft.

„Nowe produkty z Oulu mają wzmocnić naszą ofertę dla rosnącego segmentu opakowań – pisze Annica Bresky. – Jest to zarazem istotny krok w procesie naszej transformacji. Aby w jeszcze większym stopniu podkreślić pozycję Stora Enso jako dostawcy wysokiej jakości odnawialnych materiałów opakowaniowych, rozpoczęliśmy studium wykonalności związane z rozbudową zakładów produkcyjnych Skoghall w kontekście produkowanej tam celulozy i tektury.

Co więcej, podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu 80 mln euro w modernizację zakładów Imatra w zakresie obróbki drewna. Warto bowiem dodać, że jesteśmy jednym z największych na świecie producentów kartonów wykorzystywanych do opakowań na napoje, obsługując naszych klientów w tym zakresie w skali globalnej. Wszystkie te inwestycje zwiększają nasze możliwości w kontekście produkcji i dostarczania na rynek najwyższej klasy rozwiązań opakowaniowych na żywność, napoje i produkty luksusowe.

Wpisują się jednocześnie w naszą strategię, zakładającą przyspieszenie działań wzrostowych w dziale opakowań i sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na proekologiczne rozwiązania opakowaniowe”.

Lignina wśród nowych, innowacyjnych rozwiązań; zasoby leśne – dobrem nadrzędnym

Jak podkreśla Annica Bresky, jednym z kluczowych, innowacyjnych obszarów ukierunkowanych na nowe aplikacje (takie jak systemy magazynowania energii, spoiwa czy włókna węglowe) jest dla Stora Enso rynek ligniny: „Jako największy na świecie jej producent, zainwestowaliśmy w ostatnim czasie 14 mln euro w budowę zakładu granulowania i pakowania ligniny. Redukując koszty związane z pakowaniem i transportem, granulowana lignina jest znacznie prostsza w użytkowaniu z punktu widzenia naszych klientów”.

CEO koncernu Stora Enso dodaje również, że należące do grupy zasoby leśne, będące bazą dla odnawialnych materiałów oferowanych przez firmę, wreszcie zostały rzetelnie wycenione: „Stosując bazującą na wartościach rynkowych nową metodę wyceny, wartość naszych skandynawskich plantacji leśnych określona została na poziomie przekraczającym 7 mld euro, co oznacza jej wzrost o niemal 2 mld euro. W ramach aktywnego zarządzania naszymi zasobami leśnymi, postanowiliśmy sprzedać ponad 5 tys. ha lasów nie należących do głównego nurtu produkcji drewna za kwotę ok. 90 mln euro. To najlepszy dowód wysokiej wartości, jaką reprezentuje nasza baza surowcowa”.

„Zielone” obligacje i inne działania proekologiczne

W latach 2019 i 2020 firma wyemitowała na szwedzkim rynku specjalne „zielone” obligacje, podkreślające jej proekologiczną działalność. W ostatnim czasie Stora Enso wprowadziła też do obiegu swoją pierwszą „zieloną” obligację o zasięgu ogólnoeuropejskim, co – jak podkreśla Annica Bresky – spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów rynkowych: „To pozwoli na umocnienie naszej pozycji jako czołowego dostawcy rozwiązań odnawialnych i wpisuje się znakomicie w naszą strategię finansową, zgodną z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju”.

W kontekście proekologicznych działań zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, Annica Bresky wspomina też o inicjatywie podjętej przez Stora Enso wraz z firmą TetraPak: „Badamy wspólnie możliwość zbudowania nowej linii do recyklingu na terenie Polski. Ta inwestycja znacząco podniosłaby stopę recyklingu kartonów na napoje w kontekście całego rynku europejskiego, wspierając jednocześnie proekologiczne wysiłki naszych klientów”.

Prognozy na rok 2021

Pomimo związanej z trwającą pandemią niepewności w światowej gospodarce, która ma się utrzymać także w 2021 r., Stora Enso zdecydowała o ponownym przedstawianiu rocznej prognozy odnośnie planowanego wyniku finansowego. Firma przyjęła w niej, że zysk operacyjny EBIT w br. będzie wyższy niż w roku ubiegłym.

Firma zakłada, że ożywienie gospodarcze może nastąpić dzięki upowszechnieniu się zaplanowanych programów szczepień, a w konsekwencji opanowaniu pandemii. Zanim to nastąpi, Stora Enso spodziewa się zmiennego popytu na jej produkty.

Firma poinformowała też, że do końca br. sfinalizowany zostanie program ochrony zysku, mający przynieść jej oszczędności rzędu 400 mln euro. W wyniku podjętych działań oczekuje się, że rocznie łączne koszty stałe i zmienne w tym roku zostaną zredukowane o ok. 80 mln euro. Firma w dalszym ciągu będzie się koncentrować na zapewnieniu możliwie najlepszej obsługi klientów oraz wygenerowaniu odpowiednich przepływów gotówkowych w 2021 r.

Źródło: Stora Enso

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak