spot_imgspot_img

Stora Enso w 2. kwartale 2021: kontynuacja trendu wzrostowego, solidny wynik finansowy

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 22,6%, zysk operacyjny EBIT do poziomu  364 mln euro i marży zysku EBIT do 14% – to kluczowe informacje finansowe przekazane przez Stora Enso w kontekście wyników koncernu za 2. kwartał 2021 r. Jak podkreśla kierownictwo firmy, jest to efekt właściwej polityki cenowej i zwiększonych dostaw, zrealizowanych przede wszystkim przez działy Biomaterials, Wood Products i Packaging Materials. Stora Enso poinformowała też o kolejnych krokach związanych z jej strategią.

Prognozy na kolejny kwartał i pozostałą część roku zakładają utrzymanie wysokiego popytu na wszystkie produkty oferowane przez Stora Enso (poza papierami). Zysk operacyjny EBIT w całym roku ma – w założeniach kierownictwa – przewyższyć ten z 2020.

„Globalna gospodarka otrząsa się ze skutków pandemii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w naszych solidnych wynikach finansowych za 2. kwartał tego roku – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO i prezes firmy Stora Enso. – Wyłączając dział Paper, osiągnęliśmy w nim wzrost o 28%, co raz jeszcze dowodzi potencjały naszych bazowych jednostek biznesowych. To także efekt ścisłej współpracy z właścicielami marek oraz klientami, jak też kroków, które podejmujemy realizując naszą długofalową strategię”.

Wyniki za 2. kwartał 2021

Przychody ze sprzedaży w 2. kwartale br. wyniosły 2 592 mln euro (przy 2 114 mln euro przed rokiem), co oznacza wzrost o 22,6%. Biorąc pod uwagę całe półrocze, sprzedaż wzrosła z 4 321 mln euro do 4 868 mln euro. Zysk operacyjny EBIT w 2. kwartale br. wyniósł 364 mln euro (178 mln euro przed rokiem), zaś w 1. półroczu jego wartość osiągnęła poziom 692 mln euro (przy 357 mln euro przed rokiem). Marża zysku operacyjnego EBIT wzrosła do 14% (z 8,4%), natomiast zysk z działalności operacyjnej (IFRS) wyniósł 182 mln euro (przy 226 mln euro przed rokiem).

Wyłączając dział Paper, zysk operacyjny EBIT wyniósł 2 omawianym okresie ponad 410 mln euro, co oznacza wzrost 90% rok do roku. Jak podkreśla Annica Bresky, jest to zasługą przede wszystkim trzech jednostek biznesowych, wchodzących w skład firmy: Biomaterials, Wood Products i Packaging Materials. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej – również w ujęciu rokrocznym –  poprawiły się o niemal 30% i osiągnęły wartość 463 mln euro (339 mln euro po uwzględnieniu aktywności inwestycyjnej).

„Dzięki temu wróciliśmy na właściwe tory jeżeli chodzi o stosunek długu netto do zysku EBITDA (wyniósł on 1,8) – pisze CEO koncernu. – Z zadowoleniem możemy również ogłosić zakończenie, o dwa kwartały wcześniej niż zakładaliśmy, naszego programu ochrony zyskowności. Zakumulowane, całkowite oszczędności dzięki niemu osiągnięte zamknęły się kwotą 510 mln euro”.

Przegląd dywizji: krok po kroku

Annica Bresky podkreśla kolejny rekordowy wynik zrealizowany przez dział Wood Products. Stymulatorem wzrostu w tym przypadku był wyjątkowo wysoki popyt w skali globalnej, przede wszystkim na klasyczne produkty drzewne.  Rekordowy kwartał odnotowała również dywizja Biomaterials – o jej sukcesie zdecydowała w dużej mierze sprzyjająca koniunktura na rynku celulozy. Dział Packaging Materials skorzystał na znaczącym wzroście zamówień – wyniósł on ponad 20%.

„Po zakończeniu fazy technicznego i komercyjnego rozruchu, niedawno zmodyfikowany pod kątem produkcji tektury typu kraft zakład w Oulu osiągnął oczekiwany zysk EBITDA na trzy kwartały wcześniej niż zakładaliśmy – pisze Annica Bresky. – Co więcej, zakończyliśmy inwestycję związaną z uruchomieniem produkcji nowych powłok dyspersyjnych w zakładach Forshaga. Zdecydowanie jesteśmy w okresie przesilenia i pozytywnego kroku naprzód dla całej dywizji Packaging Materials”.

Znaczący wzrost sprzedaży odnotował również dział Packaging Solutions: „Chociaż jego zyskowność wciąż pozostaje wyzwaniem z uwagi na wysokie ceny surowców, staramy się ją rekompensować właściwą polityką cenową”. Annica Bresky wskazuje również na solidny zysk i wysoką wydajność operacyjną działu Forest. W tym przypadku na zwiększoną sprzedaż wpłynęły znaczące dostawy do Finlandii, Szwecji i krajów regionu bałtyckiego. CEO Stora Enso dodaje, że w realizowanych co pół roku szacunkach wartość zasobów leśnych skandynawskiego koncernu wzrosła o ponad 200 mln euro.

Duże zamówienia odnotował również dział Paper, jednak – jak podkreśla Annica Bresky – w tym przypadku koszty związane z pozyskaniem surowców są wciąż wysokie i niemożliwe do zrekompensowania poprzez podwyżki cen. To zaś wpływa na niesatysfakcjonujące wyniki całej dywizji.

„Mieliśmy też pewne zawirowania związane z produkcją w Langerbrugge i Maxau – oba zakłady pracują już pełną parą. Niedawne zmiany strukturalne i realizowane przez nas inwestycje wzmacniają we mnie przekonanie, że kształtujemy przyszłość działu Paper w sposób właściwy i ekonomicznie uzasadniony. Widzimy tu zatem możliwość dalszej poprawy jego sytuacji”.

Niezmienny cel: bazować na materiałach odnawialnych

„Jako firma, której celem jest bycie przedsiębiorstwem w pełni bazującym na surowcach odnawialnych, z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że coraz większa grupa naszych partnerów biznesowych oczekuje proekologicznych rozwiązań opakowaniowych: wolnych od paliw kopalnych, odnawialnych i odzyskiwalnych. Z myślą o nich Stora Enso wprowadziła w minionym kwartale na rynek nowy, bazujący na włóknach drzewnych materiał do produkcji tacek wykorzystywanych przy pakowaniu dań gotowych do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych – Trayforma. 

„Wspólnie z firmą Pulpex, specjalizującą się w technologiach opakowaniowych, rozpoczęliśmy produkcję – na skalę przemysłową – proekologicznych, papierowych butelek i pojemników wykonanych z włókien drzewnych. Wprowadziliśmy też na rynek NeoLigno – biospoiwo zapewniające zdrowsze warunki pracy, także w pomieszczeniach zamkniętych”.

Annica Bresky wskazuje na ligninę jako jeden z kluczowych obszarów innowacji wprowadzanych na rynek przez dział Biomaterials i pozwalających mu na realizowanie wzrostów na nowych rynkach. Jednym z tego rodzaju rozwiązań jest Lignode, które ma zastąpić syntetyczny grafit stosowany w bateriach pojazdów elektrycznych.

„Za sprawą tego rozwiązania chcemy zwiększyć dostępność materiału strategicznego z punktu widzenia europejskiego sektora motoryzacyjnego – pisze Annica Bresky. – Jesteśmy obecnie na etapie rozruchu pilotażowej produkcji Lignode, poszukujemy też strategicznych partnerów, którzy pomogą nam przyspieszyć ten proces i doprowadzić do jego komercjalizacji”.

Prognozy na resztę roku

Kierownictwo koncernu zakłada, że – biorąc pod uwagę szybką odbudowę światowej gospodarki po okresie obostrzeń i restrykcji ­– zapotrzebowanie na wszystkie produkty Stora Enso, z wyjątkiem papieru, pozostanie na wysokim poziomie. Wobec powyższego prognozy na cały rok 2021 pozostają niezmienione, a zysk operacyjny EBIT przewyższy – zgodnie z planem finansowym firmy – ten ubiegłoroczny.

Źródło: Stora Enso

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING