spot_imgspot_img

Poczta Polska inwestuje ponad milion złotych w drukarki

Poczta Polska, jako Operator Wyznaczony, w ramach przygotowań do e-Doręczania, podpisała umowę z firmą Canon na  zakup dwóch wysokowydajnych, kolorowych, przemysłowych drukarek dla pocztowych Ośrodków Wydruku i Konfekcjonowania w Łodzi i Pile.

Kontrakt obejmujący również dwuletnią obsługę serwisową sprzętu, został podpisany w lipcu br. i opiewa na kwotę 1,1 mln zł netto. Dzięki nowym urządzeniom Spółka będzie mogła efektywniej świadczyć tzw. Publiczną Usługę Hybrydową.

Przypomnijmy, że 22 czerwca 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zgodnie z którą Poczta Polska od 5 października br. uruchomi nowe usługi publiczne tj.:

  • publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) – tzw. usługę zaufania polegającą na wysyłaniu wiadomości między nadawcą i odbiorcą poprzez system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej, który to system zapewnia bezpieczeństwo przesyłki, jej integralność (niezmienność od początku do końca trwania usługi), Usługa dostępna zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów niepublicznych (obywateli i przedsiębiorców.
  • publiczną usługę hybrydową (PUH) – usługę polegającą na przyjęciu przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej, jej automatycznym wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie papierowej do adresata. Nadawcą PUH może być tylko podmiot publiczny.

Nowe usługi świadczone w ramach e-Doręczenia pozwolą zastąpić tradycyjny papierowy list urzędowy, pismem wysyłanym w formie elektronicznej. Operator Wyznaczony, którego rolę pełni Poczta Polska, ma zapewnić błyskawiczną i bezpieczną wymianę korespondencji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a obywatelami i przedsiębiorcami. W usługach realizowanych w ramach e-Doręczenia będą generowane dowody nadania i odbioru, tak jak w przypadku listu poleconego tradycyjnego.

Wdrażanie systemu ma przebiegać etapowo. Od 5 października br. możliwe będzie założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych. Administracja rządowa oraz instytucje takie jak ZUS, KRUS i NFZ zaczną stosować tę formę komunikacji od 5 lipca 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego dołączą do e-Doręczenia nieco później – zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy. Osobom, które z różnych względów nie zdecydują się na w pełni elektroniczną usługę, Poczta zapewni publiczną usługę hybrydową.

Poczta Polska zapewnia, że wydruk przesyłek cyfrowych w ramach publicznej usługi hybrydowej odbywać się będzie w sposób bezpieczny – automatycznie, podobnie jak umieszczenie ich w kopertach przed wysłaniem. Specjalistyczne urządzenia, którymi dysponuje Spółka, znajdują się w centrum wydruku, czyli w wydzielonej strefie z ograniczonym dostępem tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Oznacza to, że pracownicy Spółki nie będą mieli wglądu do korespondencji urzędowej.

Zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych usługi realizowane w ramach e-Doręczenia dla obywateli świadczone są nieodpłatnie.

– Jako Operator Wyznaczony realizujący usługi w ramach e-Doręczenia będziemy podlegali niezależnemu audytowi pod kątem świadczenia usług zaufania. Gwarantujemy integralność i bezpieczeństwo korespondencji. Cały ten proces będzie potwierdzany kwalifikowanym znacznikiem czasu. Warto również podkreślić, że gwarantujemy bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy korespondencji także w przypadku publicznej usługi hybrydowej. Cały proces drukowania i kopertowania tej korespondencji będzie odbywał się automatycznie – podkreśla Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Ośrodki Wydruku i Konfekcjonowania, których infrastruktura technologiczna jest stale rozwijana, stanowią jedno z najistotniejszych ogniw świadczenia publicznej usługi hybrydowej. Sieć ta będzie odpowiedzialna za produkowanie i wprowadzanie do obrotu pocztowego przesyłek przetwarzanych z formy elektronicznej na papierową.

Dzięki zakupowi nowych, wysokowydajnych drukarek przemysłowych, ośrodki zyskają możliwość wydruku pełnokolorowego w rozdzielczości 2400×2400 dpi o szybkości 102 stron A4 na minutę. Maksymalne miesięczne obciążenie dla pojedynczego urządzenia to aż 1 800 000 str. A4. Nowy sprzęt marki Canon pozwoli realizować szybciej i efektywniej zadania związane z drukowaniem i konfekcjonowaniem korespondencji, a także umożliwi poszerzenie oferty Spółki na rynku usług wydruku.

W ramach rozwoju usług wydruku i konfekcjonowania oraz odtworzenia parku maszyn w Ośrodkach Wydruku i Konfekcjonowania, Poczta Polska już w 2019 r. zainwestowała w wysokowydajne drukarki monochromatyczne. Kontrakt z firmą Canon na dostawę urządzeń oraz obsługę serwisową opiewał wówczas na kwotę 2,4 mln zł netto.

Źródło: Poczta Polska

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING