spot_imgspot_img

Mark Andy po raz kolejny wspiera studentów. Staż w polskim oddziale firmy

Firma Mark Andy, podejmująca od lat różnego rodzaju działania na rzecz szerzenia wiedzy wśród uczniów i studentów, zaproponowała w tym roku po raz pierwszy staż w swojej firmie. Odbył go – poznając wszystkie obszary działania Mark Andy Poland – jeden ze studentów Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

Miesięczny, odpłatny staż to kolejna propozycja – po warsztatach, szkoleniach, webinariach, zaproszeniach na Dni Otwarte oraz konkursie – jaką firma Mark Andy przygotowała z myślą o studentach kierunków o profilu poligraficznym. Tego rodzaju inicjatywa była pierwszą ze strony tego dostawcy i – jak podkreśla Lena Chmielewska-Bontron, European Marketing Manager Mark Andy – jedną z nielicznych w branży poligraficznej:

„Mając kontakt ze studentami od wielu lat – mówi – jesteśmy świadomi, że potrzebują oni wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań i technologii. Często w rozmowach z nami narzekają na poziom nauczania, który odstaje od obecnej rzeczywistości branży poligraficznej. Dlatego zależy na tym, aby w jak największym stopniu i w możliwie atrakcyjnej formie przekazywać im wiedzę. Tym razem zaproponowaliśmy płatny staż dla jednego z nich”.

Trwał on miesiąc i przez ten czas odbywający go student mógł poznać pracę każdego z działów firmy – od marketingu, poprzez sprzedaż, centrum demonstracyjne, serwis, przygotowanie zleceń do druku.

„Student nie tylko obserwował naszą pracę, ale również staraliśmy się angażować go do wybranych działań – podkreśla Chmielewska-Bontron. – Miał między innymi wykonać kilka projektów etykiet, z którym to zadaniem dobrze sobie poradził. Generalnie, staraliśmy się tak zagospodarować jego czas pobytu w naszej firmie, by przekazać mu jak największą dawkę wiedzy o technologii, maszynach jakie posiadamy w swojej ofercie, a także o trendach rynkowych i możliwościach pracy w branżach związanych z drukowaniem etykiet”. 

Jak dodaje Lena Chmielewska-Bontron, działania skierowane do uczniów szkół oraz studentów uczelni poligraficznych są wśród priorytetów firmy Mark Andy:

„Zależy nam na przekazywaniu wiedzy przedstawicielom młodego pokolenia, której często nie mogą pozyskać w swoich szkołach i uczelniach. Skostniałe programy nauczania, a często również brak entuzjazmu wykładowców powoduje, że poziom studentów wydziałów poligraficznych z roku na rok spada.

Dlatego możliwość zaprezentowania naszych maszyn w pracy „na żywo”, kolejnych etapów przygotowania zlecenia do druku wydaje nam się nie tylko potrzebna, ale także – z perspektywy studentów i uczniów – interesująca. Jesteśmy przekonani, że zainicjowany w tym roku staż nie tylko może dostarczyć wiedzy studentom, ale przede wszystkim mogą oni poznać bliżej rynek i jego potrzeby, co z kolei może w przyszłości przełożyć się na ich wybory zawodowe. Z pewnością nie zrezygnujemy więc z tego rodzaju działań na rzecz młodego pokolenia” – mówi Lena Chmielewska-Bontron.

Już dziś firma zapowiada m.in. kontynuację konkursu Mark An­dy Stu­dent Awards dla studentów, jaki po raz pierwszy zorganizowała trzy lata temu. Dotyczy on wykonania projektu w jednej z podawanej wcześniej przez organizatora kategorii – może to być etykieta lub opakowanie.

„W tym roku zdecydowaliśmy się na jego międzynarodową edycję – mówi Lena Chmielewska-Bontron – co oznacza, że zgłosić się będą mogli do niego studenci z całego świata. Jest on skie­ro­wa­ny do wszyst­kich osób studiu­jących (dzien­nie bądź za­ocz­nie) kie­run­ki ta­kie jak po­li­gra­fia, pa­pier­nic­two, opako­wa­nia, sztu­ki pi­ęk­ne czy pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne. Podobnie jak poprzednio, dla zwycięzców przygotowujemy atrakcyjne nagrody. Mamy też nadzieję, że podobnie jak inne nasze inicjatywy – również ta może stać się dla młodych ludzi możliwością zaistnie­nia na dy­na­micz­nie roz­wi­ja­jącym się ryn­ku pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji opakowań oraz ety­kiet w tech­no­lo­gii wąskow­stęgo­wej­”.

Źródło: Mark Andy

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING