Koncentracja na marżach nadal przynosi pożądane efekty

- Reklama -

Trzeci kwartał 2023 r. wydaje się słabszy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r. – który był jednym z najsilniejszych w historii Grupy – ale mimo to zapewnił marżę EBITDA zgodną z naszym celem. Nasza koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty. Pomimo zmniejszenia się przychodów o 39% do 854,8 mln PLN (1 402,1 mln PLN) zysk EBITDA osiągnął 124,5 mln PLN (298,2 mln PLN) przy marży EBITDA na poziomie 14,6%.

Silne przepływy pieniężne w tym okresie wzmocniły pozycję finansową Grupy, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął rekordowo niski poziom -0,59 (-0,22). Mocny bilans jest naszą silną stroną w trakcie realizacji planowanych znaczących inwestycji strategicznych.

Przychody w segmencie papieru wyniosły 590,3 mln PLN (1 042,1 mln PLN). W pierwszej połowie br. popyt osłabł, ponieważ klienci zmniejszali swoje zapasy. W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wzrosło i osiągnęło 66 procent. Nadal koncentrujemy się na marżach – w tym okresie osiągnęliśmy marżę EBITDA na poziomie 16%. Ponieważ kwartał porównawczy był wyjątkowy dobry warto zauważyć, że wynik w segmencie papieru jest historycznie mocny.

Warto dodać, że uzyskaliśmy prawa patentowe do innowacyjnej bariery o właściwościach antybakteryjnych. Zastosowanie specjalnie opracowanej formuły sprawia, że Amber Care spełnia normy ISO 20743 i ISO 18184, a składniki mieszanki ulegają rozkładowi bez zanieczyszczania środowiska i są biodegradowalne.

W segmencie celulozy – Rottneros – przychody wyniosły 693 mln SEK (806) przy EBITDA na poziomie 79 mln SEK (233), głównie z powodu spadających cen. Okres ten charakteryzował się malejącymi zapasami i rosnącymi dostawami, a równowaga na rynku celulozy przesunęła się na korzyść sprzedawców. Prowadzone są inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych CTMP, w energię odnawialną i magazynowanie energii.

Inwestycja joint venture w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie postępuje, a jego uruchomienie planowane jest na 2024 rok. Na harmonogram wpływają długie terminy dostaw niezbędnego sprzętu.

Arctic Paper kontynuuje rozwój w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W tym kwartale podjęto decyzję o zainwestowaniu 285 mln SEK w modernizację kotła na biopaliwo i turbiny parowej w Grycksbo. Inwestycja zwiększy konkurencyjność zakładu i wygeneruje nowy strumień przychodów, ponieważ fabryka będzie produkować 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie o szacunkowej wartości około 100 mln SEK. Instalacja zmniejszy również koszty energii papierni o 50 mln SEK. W tym okresie realizujemy budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 17 MW w Kostrzynie.

Arctic Paper – Prezes Zarządu – Michał Jarczyński

Minęły ponad dwa lata, odkąd Arctic Paper przyjął nową strategię, której celem jest dywersyfikacja w kierunku produkcji energii odnawialnej i opakowań, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych. Wyniki jakie osiągamy od roku 2021 pokazują, że obrana strategia jest słuszna i będziemy ją kontynuować.

Po przeglądzie strategii, w segmencie energii odnawialnej postanawiamy skoncentrować się raczej na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zamiast turbin wiatrowych. Jeśli chodzi o opakowania – większy potencjał widzimy w tackach z włókna niż w papierze opakowaniowym. Nasze zobowiązanie do inwestowania Grupa Arctic Paper to europejska firma i wiodący producent wysokiej jakości wysokogatunkowego papieru graficznego, opakowań na bazie surowców naturalnych, wysokiej jakości pulpy celulozowej oraz energii, w coraz większym stopniu pochodzenia niekopalnego.

Firma jest obecna z własnymi biurami sprzedaży w Europie. Arctic Paper S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i NASDAQ w Sztokholmie. Grupa jest głównym akcjonariuszem notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy Rottneros AB. Więcej informacji można znaleźć na stronie arcticpapergroup.com w działalność o wyższej marży, mniejszym wpływie na środowisko i mniejszej zmienności wyników pozostaje w mocy.

Źródło: Arctic Paper


Prenumeruj Świat Poligrafii Professional | 360 PLN/rok (brutto)
ulica, nr. posesji, nr. lokalu, kod pocztowy, miasto
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

Opakowania i etykiety

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ankieta

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez naszą redakcję. Zawsze warto wiedzieć więcej. Wyniki prezentowanych ankiet są publikowane na WWW lub w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional.

Dziękujemy za Twój czas!

Czy sztuczna inteligencja (AI) dla poligrafii to szansa czy zagrożenie?