spot_imgspot_img

Arctic Paper przyjmuje strategię Grupy – koncentracja na rozwoju czterech segmentów zrównoważonej gospodarki

Dzięki nowej strategii grupy na 2030 r. Arctic Paper przyspiesza przejście do bardziej wszechstronnej firmy z synergiami i kompetencjami wynikającymi z istniejących operacji. Dzięki silnej pozycji producenta papieru premium i właściciela silnych marek papieru graficznego i masy celulozowej, czterofilarowa strategia (4P) oznacza, że grupa zainwestuje w dwa nowe obszary biznesowe, w których zrównoważony rozwój i zasoby odnawialne odgrywają kluczową rolę – opakowania i moc:

  • Według szacunków Zarządu przychody wzrosną o 25 proc. do 2030 roku.
  • W tym samym okresie Zarząd obliczył, że EBITDA wzrośnie o około 70 procent, a marża EBITDA osiągnie 15 procent do 2030 roku.
  • Łączne inwestycje we wszystkich czterech filarach zaplanowano na lata 2022-2030 na ponad 1,5 mld zł, z czego nowe aktywa stanowią około 40 proc.
  • Grupa osiągnie neutralność węglową najpóźniej w 2035 roku.

Chociaż rynek papieru graficznego ma ograniczony potencjał wzrostu, popyt na masę celulozową, innowacyjne rozwiązania opakowaniowe i zieloną energię będzie nadal rósł ze względu na boom handlu elektronicznego, przejście od tworzyw sztucznych do bardziej zrównoważonych rozwiązań, rosnące ceny energii i uprawnienia do emisji CO2.

“Papier premium pozostanie jedną z naszych podstawowych działalności. Wraz z naszym udziałem w producencie masy celulozowej Rottneros, było to skuteczne zabezpieczenie na niestabilnych rynkach, ale musimy rosnąć i zwiększać nasze marże. Nowa strategia 4P na 2030 r. wskazuje drogę dla przyszłej Grupy – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 

Szacuje się, że w 2030 r. nowe filary opakowania i moc będą stanowić około 25 procent przychodów, pulpa 29 procent, podczas gdy papier graficzny nadal będzie ważną częścią grupy z 46 procentami przychodów. Czterofilarowa strategia przydziela inwestycje na obszary oparte na naturalnych zasobach odnawialnych, które łączą dotychczasowe doświadczenia Arctic Paper. Razem cztery filary zapewnią bardziej zrównoważony rozwój, ponieważ cykle koniunkturalne są różne, ale także lepsze marże i wyższą rentowność.

“Naszym celem jest dywersyfikacja na szybko rozwijające się obszary, w których znajdujemy silne synergie i większą odporność. Będziemy rozwijać grupę w działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii, aby pomóc klientom i społecznościom funkcjonować w sposób bardziej neutralny dla środowiska i dostosować się do gospodarki o obiegu zamkniętym “- kontynuuje. 

Walka ze zmianami klimatycznymi poprzez produkty i rozwiązania oparte na materiałach odnawialnych i energii odnawialnej, przy jednoczesnym zastąpieniu tworzyw sztucznych pulpą jako materiałem odnawialnym, jest naturalną częścią nowej strategii Arctic Paper. W przypadku papieru i opakowań celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a dla Grupy zostanie to osiągnięte do 2035 r.

Arctic Paper od dawna jest zaangażowani w zrównoważony rozwój. Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest ważnym krokiem w tym kierunku. Nowa strategia łączy ciągły rozwój naszego biznesu i tworzenie wartości z napędzaniem przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym – podsumowuje Michał Jarczyński. 

Opakowania | Packaging odgrywają istotną rolę we współczesnych społeczeństwach. Papier jest naturalną, odnawialną alternatywą dla tworzyw sztucznych, a wiele firm przechodzi na rozwiązania opakowaniowe na bazie masy celulozowej i papieru. Arctic Paper wprowadził na rynek swoje pierwsze papiery do pakowania w 2019 r. i ma szybko rosnący asortyment, który ma osiągnąć 120 000 ton w 2030 r. Ponadto zostaną poczynione dodatkowe inwestycje w nowe projekty w zakładach będących w całości własnością lub wspólne przedsięwzięcia z partnerami przemysłowymi. Oprócz papieru opakowaniowego, papiery barierowe i opakowania na bazie włókien celulozowych to obszary wskazane w nowej strategii. Oczekuje się, że w 2030 r. branża opakowaniowa osiągnie roczny przychód w wysokości 800 mln zł.

Przejście | od energii kopalnych do niekopalnych jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych. Arctic Paper ma długą tradycję inwestowania w odnawialne źródła energii z ambicją samowystarczalności w zakresie zielonej energii. Biomasa, energia wodna i panele słoneczne są obecnie wykorzystywane w trzech młynach, co skutkuje 40-procentową redukcją emisji CO2 grupy w ciągu ostatnich 15 lat. Opierając się na doświadczeniach z energii odnawialnej, Arctic Paper zbuduje oddzielny segment energetyczny niezależnie i we współpracy z partnerami, aby stać się samowystarczalnym. Dodatkowo Arctic Paper będzie zaangażowany w proces zarządzania energią i handlu z osobami trzecimi. Inwestując w zieloną energię, celem jest osiągnięcie 250 GWh nowej generacji energii do 2030 roku.

Papier graficzny | Od setek lat papier jest podstawą komunikacji. Dziś Arctic Paper jest europejskim producentem papieru premium z silnymi markami i wiodącą pozycją na rynkach wysokiej jakości papieru książkowego i designerskiego. Papier pozostanie ważną częścią biznesu. Arctic Paper będzie nadal rozwijać swoją pozycję w stabilnych, rentownych niszach rynku dzięki nowym innowacyjnym produktom i rozpoznawalnym markom. Arctic Paper planuje modernizację trzech młynów w okresie strategicznym i zwiększenie mocy produkcyjnych. W 2030 roku segment papieru graficznego ma wypracować przychody na kwotę 2,2 mld zł.

Pulpa drzewna | Jako materiał oparty na zasobach odnawialnych, pulpa drzewna odgrywa kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dzięki posiadaniu 51 procent szwedzkiego producenta masy celulozowej Rottneros, Arctic Paper jest dobrze przygotowany do rozwoju zrównoważonej produkcji masy celulozowej do zastosowań papierowych, opakowaniowych, bibułowych i technicznych.

Podsumowując: Arctic Paper zainwestuje w latach 2022-2030 ponad 600 mln zł w opakowania i moc, aby zdywersyfikować działalność grupy w czterech filarach, zapewniając 25-procentowy wzrost pod względem przychodów i lepsze marże.

Źródło: Arctic Paper

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING