spot_imgspot_img

UPM uruchamia nowy program na rzecz zrównoważonego leśnictwa

Firma UPM opublikowała nowy program działań na rzecz leśnictwa, który będzie realizowany do 2030 r. Globalny program kieruje globalnymi operacjami UPM w zakresie pozyskiwania drewna i obejmuje własne lasy w Finlandii i Stanach Zjednoczonych, a także plantacje w Urugwaju. Program wykracza poza obecne standardowe wymogi, a jego środki mają pozytywny wpływ na podstawowe aspekty zrównoważonego leśnictwa: klimat, różnorodność biologiczną, glebę, wodę i wkład społeczny.

“Zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej należą do największych wyzwań naszych czasów” – mówi Jussi Pesonen, prezes i dyrektor generalny UPM. “Od dziesięcioleci rozwijamy gospodarkę leśną w oparciu o najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki, a po drodze wiele się nauczyliśmy. Nasz program działań na rzecz leśnictwa pobudza nas jeszcze bardziej. Chcemy być pionierem w zrównoważonej gospodarce leśnej i wspierać odpowiedzialne zarządzanie własnymi lasami, ale także wspierać innych właścicieli lasów w ich celach zrównoważonego rozwoju. Dzięki współpracy i konkretnym działaniom możemy sprawić, że lata 2020. będą dekadą zrównoważonego wzrostu”, mówi Pesonen.

Firma UPM jest liderem w rozwoju odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Program na rzecz różnorodności biologicznej, uruchomiony w 1998 r., był pierwszym w branży. Firma UPM była również jedną z pierwszych, która zobowiązała się do realizacji ambicji biznesowych ONZ w zakresie celu klimatycznego na poziomie 1,5°C i gospodarki leśnej o dodatnim wpływie na klimat oraz do zwiększenia różnorodności biologicznej w lasach firmy w Finlandii. Nowy program rozszerza cel netto w zakresie pozytywnej różnorodności biologicznej na urugwajskie plantacje, gdzie opracowano wskaźniki różnorodności biologicznej odzwierciedlające lokalne warunki i kontekst. Na plantacjach pozytywny cel netto można osiągnąć poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, zarządzanie przyrodą i monitorowanie skuteczności środków ochronnych.

Rozwój różnorodności biologicznej lasów jest również bezpośrednio związany z wynagrodzeniem za zarządzanie: pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną lasów w lasach własnych firmy w Finlandii jest uwzględniony w długoterminowym planie zachęt UPM.

Program obejmuje również nowe projekty współpracy, takie jak rozwój terytoriów lęgowych dla dużych ptaków drapieżnych, w tym zagrożonego myszołowa (Pernis apivorus) i myszołowa miodowego (Buteo buteo) z fińską Fundacją Osprey. Populacja tych gatunków maleje, a celem projektu jest promowanie współistnienia terenów leśnych i lęgowych oraz wspieranie odbudowy populacji… więcej na WWW.

Źródło: UPM

Prenumeruj nasz Newsletter
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie SUNNY MEDIA (wydawca czasopisma Świat Poligrafii Professional, Opakowania i Etykiety, Digital Business oraz serwisów: swiatpoligrafiipro.pl, katalog.printnews.pl, printnews.pl) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce prywatności opublikowanymi na łamach www.swiatpoligrafiipro.pl. SUNNY MEDIA informuje o możliwości wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z RODO.

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING