spot_imgspot_img

Tomasz Sudaj Prezesem Zarządu Związku Polskiego Leasingu

Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą leasingową i finansową od blisko 20 lat, został powołany 1 grudnia 2021r. na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Nowy Prezes ZPL będzie dbał o sprawy Związku i reprezentował branżę leasingową w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Jest to nowa funkcja utworzona w ramach zmienionej struktury polskiej organizacji leasingowej.  

Związek Polskiego Leasingu wszedł w kolejną fazę zmian. Członkowie Komitetu Wykonawczego, należący do zespołu ds. transformacji statutowej ZPL, przez ostatni rok prowadzili otwarty dialog w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi. Te rozmowy zaowocowały nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL.

Na czele polskiej branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Nowy Prezes ZPL będzie pracował na rzecz branży leasingowej w pełnym wymiarze czasu. To stanowisko 1 grudnia br. zostało powierzone Tomaszowi Sudajowi, praktykowi związanemu z branżą leasingową od blisko 20 lat. Do tej pory pracami Związku kierowali prezesi poszczególnych spółek leasingowych, w ramach ich społecznego zaangażowania.

„Cieszę się, że do zespołu Związku Polskiego Leasingu, na stanowisku Prezesa dołącza Tomasz Sudaj. Potrzeba wprowadzenia zmian w naszej organizacji kiełkowała od pewnego czasu. Branża leasingowa, podobnie jak inne sektory gospodarki, stoi obecnie przez wieloma wyzwaniami, na które chcemy przygotować firmy leasingowe, naszych partnerów i klientów branży. Liczę na owocną współpracę z nowym prezesem ZPL” – powiedział Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Tomasz Sudaj swoją pracę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011-2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in. budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach rynkowych w segmencie klientów SME. Od 2019r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group.

„Bardzo dziękuję Radzie Związku oraz wszystkim firmom członkowskim za zaufanie i powierzenie mi roli Prezesa Związku. Deklaruję z pełnym zaangażowaniem wykorzystać ponad 20-letnie doświadczenie w polskiej branży leasingowej oraz udział w międzynarodowych projektach konsultingowych wspierając rozwój sektora leasingowego w Polsce. Jestem pewien, że branża leasingowa  będzie w dalszym ciągu jednym z filarów rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w Polsce” – powiedział Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Zmieniony statut polskiej organizacji leasingowej precyzuje, że organami Związku Polskiego Leasingu będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Funkcjonujący dotychczas Komitet Wykonawczy ZPL został przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

Tomasz Sudaj

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to pierwsza polska organizacja leasingowa, działająca na polskim rynku od blisko 30 lat. Związek zrzesza 28 firm leasingowych oraz organizację związaną z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków krajowych. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

Źródło: ZPL

 

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Ecco Plus

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING