spot_imgspot_img

Stora Enso została wyróżniona w raporcie środowiskowym CDP Supplier Engagement Rating

  • Stora Enso uzyskała tytuł Supplier Engagement Leader za zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.
  • Stworzony przez CDP system – CDP Supplier Engagement Rating (SER) uwzględnia szereg parametrów pozwalających na ocenę efektywności działań danego przedsiębiorstwa.

Firma, po raz kolejny już, znalazła się w rankingu przygotowywanym przez CDP – organizację non-profit, zajmującą się problematyką zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym i wspierającą przedsięwzięcia z nią związane.

- Reklama -

Stworzony przez CDP system – CDP Supplier Engagement Rating (SER) uwzględnia szereg parametrów pozwalających na ocenę efektywności działań danego przedsiębiorstwa bądź organizacji w zapobieganiu zmianom klimatycznym. Przedsiębiorstwa o najwyższym wskaźniku SER uzyskują status Supplier Engagement Leader. W tym roku, jak podaje CDP, otrzymało go jedynie 7% wszystkich firm spośród tych, które wypełniły specjalny kwestionariusz dotyczący podejmowanych przez nie działań klimatycznych.

„Emisje gazów cieplarnianych, generowane przez przedsiębiorstwa, nie ograniczają się wyłącznie do ich działań wewnętrznych, realizowanych w ramach zakładu produkcyjnego. Dane zebrane przez CDP wskazują, że emisje w całym łańcuchu dostaw danej firmy są ponad 11,4 razy wyższe niż średnia ilość gazów emitowanych przez nie w sposób bezpośredni. Świadome działania klimatyczne, podejmowane przez korporacje, oznaczają ścisłą współpracę i zaangażowanie ich dostawców w kompleksową redukcję emitowanych gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw. Pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19, w ubiegłym roku w zestawieniu CDP Supplier Engagement Leaderboard znalazło się niemal 400 przedsiębiorstw. Każdemu z nich gratulujemy, gdyż stanowią one siłę napędową zmian, których celem jest zrównoważona gospodarka o zerowym śladzie węglowym” – mówi Sonya Bhonsle, kierująca działem Value Chains w organizacji CDP.

„Aby zrealizować ambitne cele klimatyczne naszej firmy, podejmujemy szereg zmian w całym łańcuchu dostaw, niezwykle szerokim w przypadku Stora Enso. Zachęcamy tym samym naszych dostawców do wyznaczania własnych celów klimatycznych, dążenia do maksymalnej redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery (także w kontekście ich źródeł surowcowych) oraz wspólnej pracy nad obniżeniem tzw. śladu węglowego w całym cyklu logistycznym. W roku 2020 w jeszcze większym stopniu zintensyfikowaliśmy nasze działania w tym obszarze, wprowadzając wytyczne odnośnie ilości emitowanych gazów cieplarnianych do naszego zaktualizowanego, wewnętrznego Kodeksu Postępowania Dostawcy (Supplier Code of Conduct)” – dodaje Johanna Hegelberg – wiceprezes ds. zaopatrzenia i logistyki Stora Enso.

Kodeks Postępowania Dostawcy Stora Enso

Zaktualizowany na początku br., kodeks uwzględnia wymagania Stora Enso odnośnie dostawców koncernu w zakresie realizowanego przez nich, aktywnego monitorowania, raportowania i działania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zarówno w działalności bezpośredniej, jak i w całym łańcuchu dostaw. Jak podkreśla Stora Enso, jest on prawnie obowiązującym dokumentem, do którego założeń musi dostosować się każdy z dostawców współpracujących z firmą.

Cele środowiskowe Stora Enso

Bazujące na podstawach naukowych cele Stora Enso zakładają redukcję – do 2030 roku (gdzie 2010 r. jest punktem odniesienia) – emisji gazów cieplarnianych (GHG), generowanych w działalności firmy, o 31% na każdą tonę wyprodukowanych przez nią celulozy, papieru i kartonu.

Aby dodatkowo zredukować poziom emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, firma zobowiązała 70% swoich dostawców surowców niezawierających włókien oraz dostawców usług transportowych do wyznaczenia własnych celów uwzględniających redukcję gazów cieplarnianych do roku 2025 oraz opracowania analogicznych celów (bazujących na podstawach naukowych), dotyczących obniżenia emisji GHG do roku 2030.

Źródło: Stora Enso

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak