spot_imgspot_img

DS Smith ogłasza, że do 2050 roku stanie się firmą neutralną klimatycznie

  • DS Smith zobowiązuje się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla na tonę produktu o co najmniej 40% do 2030 roku*
  • W ten sposób firma podwyższa swoje wcześniej postawione cele w tym zakresie. Do końca 2020 roku firmie udało się zmniejszyć emisję CO2 na tonę produktu o 23%**

DS Smith, dostawca przyjaznych środowisku opakowań z tektury falistej, ogłosił dzisiaj szereg ambitnych celów klimatycznych. W ramach tzw. Science Based Target[1] do 2030 roku firma zredukuje o 40% (w porównaniu z poziomami z 2019 roku) emisję dwutlenku węgla przypadającą na tonę produktu. Firma zobowiązała się także do osiągnięcia do 2050 roku zerowego poziomu emisji netto, czyli stanu, w którym działania podejmowane przez firmę i związana z nimi emisja CO2 nie wywierają wpływu na klimat.

Wspomniane cele zostaną zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target jako zgodne z celami porozumienia paryskiego, planu działań mającego ograniczyć globalne ocieplenie. Podkreśleniu ambicji i zaangażowania DS Smith w zrównoważony rozwój ma służyć także członkostwo firmy w kampanii ONZ „Race to Zero” [„Wyścig do neutralności”]. Aby zrealizować swoje zamiary, firma wprowadzi szereg rozwiązań inżynieryjnych, w tym wykorzystanie lokalnej biomasy i biogazu oraz energii odnawialnej, pochodzącej z wiatru i słońca.

W 2017 roku DS Smith ogłosiło plan ograniczenia do 2030 roku poziomu emisji dwutlenku węgla przypadającego na tonę produktu o 30% w stosunku do poziomu z 2015 roku. W ramach skoordynowanych działań realizowanych w ponad 250 zakładach na świecie do końca 2020 roku firmie udało się zmniejszyć emisje o 23%, co było lepszym wynikiem niż pierwotnie zakładano.

Firmie udało się osiągnąć ten wynik poprzez inwestowanie w przełomową technologię, w tym w rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów do wytwarzania energii, najnowocześniejsze instalacje kogeneracyjne oraz modernizację sprzętu, m.in. nowych kotłów i oświetlenia LED. DS Smith zwiększyło również wykorzystanie odnawialnych źródeł paliwa, takich jak biogaz i biomasa oraz poprawiło zużycie energii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

– Produkcja przemysłowa jest jednym z najtrudniejszych sektorów do dekarbonizacji, ale jesteśmy zaangażowani w realizację naszej roli, wyznaczając sobie jasny plan działań na rzecz zerowej emisji. Produkujemy ekologiczne opakowania, które w pełni nadają się do recyklingu i wierzymy, że dzięki połączeniu przywództwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i działań klimatycznych możemy mieć realny wpływ na spowolnienie wzrostu temperatury na świecie – powiedział Miles Roberts, dyrektor generalny firmy DS Smith.

 Osiągnęliśmy już duży postęp w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w ramach długofalowej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale wiemy, że musimy zrobić jeszcze więcej. Dlatego obecnie wyznaczamy sobie nie tylko ambitne cele klimatyczne, ale również wzmacniamy nasze zaangażowanie w dostarczanie bardziej ekologicznych rozwiązań dla naszych klientów i całego społeczeństwa. Jestem niezwykle dumny z naszych pracowników, który przyczyniają się do osiągnięcia tego celu – dodał Miles Roberts

 Cieszymy się, że będziemy mogli zweryfikować, w jaki sposób nasze strategiczne partnerstwo z DS Smith pomoże przyspieszyć postępy firmy w osiąganiu celów klimatycznych ogłaszanych dziś równolegle ze zobowiązaniami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejście na energię ze źródeł odnawialnych może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 55%, podczas gdy pozostałe 45% emisji pochodzi ze sposobu wytwarzania i użytkowania produktów. W związku z tym przejście do gospodarki w obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu, a także innym globalnym wyzwaniom – powiedział Andrew Morlet, dyrektor generalny Fundacji Ellen MacArthur, partnera strategicznego DS Smith.

Poza zobowiązaniem do działań w obszarze klimatu firma DS Smith ogłosiła niedawno inwestycje na poziomie 100 mln funtów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, aby przyspieszyć swoją działania w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym. Nowe inwestycje stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość”, która zakłada, że do 2023 roku firma będzie produkowała opakowania w pełni nadające się do recyklingu oraz przyczyni się do usunięcia miliarda sztuk problematycznych opakowań plastikowych z półek sklepowych do 2025 roku.

[1] Cele opracowane przez przedsiębiorstwo, będące drogowskazem do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: DS Smith

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

- Reklama -spot_img

Opakowania i etykiety

spot_img

Drukarnia CDM Packaging

Scorpio

ZING

Drukarnia Interak