„Meet the beast” („Poznaj bestię”) – pod takim tytułem Agfa zorganizowała 9 marca br. webinarium w całości poświęcone jej najnowszemu wielkofotrmatowemu ploterowi Jeti Tauro H3300 UHS LED.

Podczas spotkania online, prowadzonego przez przedstawicieli firmy z jej centrali w Mortsel, przekazano szereg informacji technicznych na temat tego nowego rozwiązania.

Uwzględniały one wyposażenie urządzenia i jego kluczowe parametry, zwiększające prędkość i wydajność produkcji, stworzone z myślą o nim proekologiczne atramenty Anuvia LED (posiadające certyfikat GREENGUARD Gold) oraz sterujące całością oprogramowanie workflow Asanti.

Swoimi spostrzeżeniami na temat maszyny Jeti Tauro H3300 UHS LED podzielił się także Dan Deveau – właściciel i prezes północnoamerykańskiej drukarni cyfrowej Cameron Advertising, jednego z pierwszych jej użytkowników (dla której był to zakup czwartego już systemu drukującego marki Agfa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat).

Jak podkreślali podczas webinarium przedstawiciele firmy Agfa, model Jeti Tauro H3300 UHS LED to odpowiedź belgijskiego producenta na oczekiwania rynku. System powstał bowiem po uważnym wsłuchaniu się w głosy zarówno obecnych jak i potencjalnych użytkowników maszyn Agfa, reprezentujących segment Sign & Display, ale też specjalizujących się w produkcji opakowań z tektury falistej.

Jeti Tauro H3300 UHS LED ma być kolejnym krokiem firmy w stronę szeroko rozumianego segmentu produkcji przemysłowej. Stąd szereg nowych funkcjonalności i parametrów, wpływających na prędkość, jakość i wydajność tego rozwiązania, opatrzonego symbolem UHS (ultra high speed). W kontekście rosnącego zainteresowania drukiem cyfrowym ze strony drukarń opakowaniowych, szczególna uwaga została zwrócona na kwestię automatyzacji i wysokiej wydajności całego systemu, a także jego dostosowania do specyfiki podłoży wykorzystywanych w branży opakowań.

Automatyzacja i autonomia: z myślą o wysokonakładowej produkcji opakowań tekturowych

Producent określa Jeti Tauro H3300 UHS LED mianem „flagowego okrętu” w swoim portfolio rozwiązań bazujących na technice inkjet UV. Maszyna jest najszybszą z serii Jeti Tauro, oferując prędkość do 600 m2/h, co – przy parametrach umożliwiających pracę w cyklu całodobowym – ma pozwolić firmom wykonującym displeje czy opakowania na wykorzystanie jej pełnego potencjału.

Jednak – jak podkreśla Agfa – na szczególną uwagę zasługują tu liczne opcje automatyzujące i usprawniające pracę plotera, właśnie w kontekście podłoży tekturowych. Jeti Tauro H3300 UHS LED ma pomóc firmom w dalszej ekspansji na rynek opakowań kartonowych, w tym bazujących na tekturze falistej. W tym celu – jak podkreślano podczas webinarium – właściwie połączono parametry technologiczne maszyny, dedykowane jej atramenty LED UV oraz sterujące całością oprogramowanie workflow.

Producent zaznacza, że automatyzacja Jeti Tauro H3300 UHS LED wynika w dużej mierze z zastosowanych tu systemów podawania i odbierania mediów, zarówno sztywnych jak i giętkich. W przypadku tych pierwszych maksymalny format brytu wynosi 3,3 x 2,56 m. Odnośnie materiałów giętkich, maszyna pozwala na ich zadrukowywanie z wykorzystaniem jednego bądź dwóch zwojów jednocześnie, co znacząco zwiększa wydajność produkcji w trybie „z roli na rolę”.