Wykorzystanie rozwiązań Canon do druku w technologii atramentowej w połączeniu z systemami do uszlachetniania firmy Scodix zaowocowało nowymi szansami dla firm drukarskich: zwiększeniem potencjału marżowego i nowymi źródłami dochodów.

Te możliwości pojawiły się dzięki potwierdzonej zgodności między technologią atramentu varioPRINT iX firmy Canon a Scodix PolySense ™ 500, polimerem Scodix używanym w pięciu kluczowych zastosowaniach zdobiących. Opatentowany wodny atrament pigmentowy varioPRINT iX firmy Canon zapewnia wyjątkowe żywe i trwałe kolory na różnych nośnikach. Atrament jest neutralny i nie reaguje z polimerami Scodix, co stanowi doskonałą podstawę dla zdobień na bazie PolySense ™ 500.

Informacja ta może być istotna dla komercyjnych firm drukarskich posiadających maszynę Scodix Ultra i chcących wdrożyć atramentową technologię druku. Decydując się na inwestycję w drukarkę atramentową z serii varioPRINT iX,  klienci mogą uzyskać wydruki o jakości offsetowej przy użyciu szerokiej gamy nośników, przy dużych cyfrowych wolumenach i minimalnym czasie wymaganym na przygotowanie do druku. Klienci mogą mieć pewność, że wydruk nadal będzie mógł zostać ozdobiony przez ich istniejący system Scodix bez konieczności dodatkowych inwestycji.

Kompatybilność rozwiązań otworzy znaczące możliwości dywersyfikacji produktów dla użytkowników varioPRINT iX-series i varioPrint i-series. Według Keypoint Intelligence-InfoTrends, potencjał wzrostu,  w przypadku uszlachetnionego druku, jest ponad dwukrotnie większy, niż w przypadku podstawowego druku cyfrowego CMYK, a zwrot z inwestycji przy wysokich marżach –  szybki. Osoby odpowiedzialne za reklamę chętniej sięgają po uszlachetnione produkty, twierdząc, że uwaga odbiorców jest utrzymywana o 18% dłużej i angażuje konsumentów o 45% bardziej niż zwykłe wydruki.

Zarówno użytkownicy varioPRINT serii iX, jak i varioPrint serii I mogą korzystać z dowolnych cyfrowych systemów uszlachetniających Scodix Ultra, aby dostarczać wysoce zróżnicowane produkty premium i osiągać wyższe marże. Do kolorowego wydruku, przygotowanego na maszynie Canon, komercyjne drukarnie w rozwiązaniach Scodix mogą dodać następujące wymiary estetyczne: Scodix Sense ™; Scodix Foil ™; Scodix Glitter ™; Scodix VDE ™; oraz Scodix Cast & Cure ™.