W ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jest to również jeden z sześciu celów, na których koncentruje się Konica Minolta Europe – obok “Odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji”, “Edukacji wysokiej jakości”, “Równości płci”, “Godnej pracy i wzrostu gospodarczego” oraz “Partnerstwa dla realizacji celów”.

SDG zostały opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu stworzenia globalnej, całościowej strategii mającej na celu kluczowym sprostanie wyzwaniom na poziomie środowiskowym i społecznym. Zamierzamy osiągnąć nasz główny cel, jakim jest unikanie i redukcja, zastępowanie i kompensowanie emisji CO2 przy pomocy szeregu zrównoważonych środków”, podkreśla Olaf Lorenz, Senior General Manager Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Rekompensata za nieuniknione emisje CO2

Program “Neutralność węglowa” jest jednym z tych środków. Klienci przystępujący do tego programu wspierają projekt kompensacyjny na Arubie z certyfikatem złotego standardu: farmę wiatrową o łącznej mocy 30 megawatów, która skutecznie zmniejsza zależność wyspy od oleju napędowego i innych paliw do wytwarzania energii.

We współpracy z ClimatePartner pomagamy w walce z globalnym ociepleniem na dwa sposoby: po pierwsze, akt spalania paliwa do produkcji energii elektrycznej powoduje powstanie znacznych ilości CO2. Po drugie, wyspa Karaiby musi również importować te paliwa z zagranicy, co powoduje dodatkowe obciążenie dla klimatu. Pozytywny wpływ projektu wykracza poza ochronę klimatu: stwarza on lokalne możliwości zatrudnienia i wiąże się z modernizacją i wsparciem lokalnej infrastruktury.

Zastąpienie źródeł energii emitujących CO2 zieloną energią

Aby zastąpić emisję CO2, Konica Minolta przestawia się na korzystanie z alternatywnych źródeł energii na całym świecie. W styczniu 2019 roku firma dołączyła do RE100, zobowiązując się tym samym do pozyskiwania sto procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2050 roku. Europejska centrala firmy oraz jej oddziały w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii i większości lokalizacji we Francji i Szwecji korzystają z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Unikanie i zmniejszanie zużycia energii

Jeśli chodzi o zmniejszenie emisji CO2, długoterminowy cel środowiskowy Konica Minolta, Eco Vision 2050, zakłada zmniejszenie emisji CO2 o 80% do roku 2050 (w porównaniu z poziomem z roku 2005). Firma była w stanie przekroczyć wyznaczony na rok 2016 cel średnioterminowy w wysokości 40%, osiągając 49% oszczędności emisji.

Pandemia COVID-19 ujawniła również istotny obszar, w którym można ograniczyć emisje z podróży służbowych. Konica Minolta wspiera ten cel za pomocą swojego narzędzia do zdalnego wspomagania wizualnego AIRe Link. Narzędzie to umożliwia firmom samodzielne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami drukującymi, które jednocześnie są obsługiwane zdalnie przez techników Konica Minolta. Od lutego 2020 r. w całej Europie przeprowadzono ponad 3 000 wizyt u klientów na miejscu. Poza wykrywaniem usterek w urządzeniach wielofunkcyjnych lub produkcyjnych, AIRe Link może być również stosowany do urządzeń lub maszyn w innych branżach.

Innym przykładem jest tutaj cyfrowe biuro i spotkania wirtualne zamiast podróży służbowych.

Konica Minolta pomaga w zorganizowaniu cyfrowego miejsca pracy. Dostęp do wszystkich informacji i dokumentów oraz możliwość łatwego przekazywania i delegowania zadań służbowych jest teraz możliwy, dzięki nowoczesnej platformie zarządzania dokumentami. Pracownik bez wychodzenia z domu może być uczestnikiem elektronicznego obiegu dokumentów, dzięki czemu procesy operacyjne w organizacji przebiegają płynnie i bez opóźnień.

Takie funkcjonalności zapewnia wykorzystanie aplikacji w modelu SaaS ECM 365 na silniku WEBCON BPS dla optymalizacji wymagających procesów biznesowych, czy też platformy M-FILES do inteligentnego zarządzania wiedzą, archiwizacją i obiegiem dokumentów, zarówno w mniejszej jak i większej firmie.

Szybki pogląd na to co się dzieje w firmie oraz wsparcie organizacji wirtualnych spotkań umożliwia Workplace Go Konica Minolta, dzięki czemu pomaga organizacjom skutecznie zmniejszyć emisję CO2, ograniczając podróże służbowe na spotkania, na które pracownicy muszą przyjeżdżać z różnych miejsc. To spersonalizowany intranet oparty o platformę Microsoft Office 365 z aplikacją SharePoint Online oraz Teams. Firma może wykorzystywać wygodne szablony które porządkują informacje z wielu aplikacji dostępnych w O365 tak aby pracownik widział to co w danym momencie jest dla niego najważniejsze, najbardziej aktualne a także co dotyczy jego zespołu.

Fakt, że wysiłki Konica Minolta na rzecz zrównoważonego rozwoju przynoszą efekty, został potwierdzony w tym roku ponownym wpisaniem jej na listę “2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”.

Źródło: Konica Minolta