Kodak publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r.

Firma Eastman Kodak Company (NYSE: KODK) publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r., w tym skonsolidowane przychody w wysokości 252 mln USD i wzrost gotówki o 13 mln USD.

„Ponieważ pandemia trwała w trzecim kwartale, firma Kodak nadal koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom i obsłudze klientów, jednocześnie ostrożnie zarządzając kosztami i środkami pieniężnymi” – powiedział Jim Continenza, prezes i dyrektor generalny Kodaka.

„Nieustannie inwestujemy w najnowocześniejszą technologię druku cyfrowego, a zdobycie ostatnio ośmiu nagród w trzech prestiżowych konkursach w branży poligraficznej zapewnia zewnętrzną weryfikację tego zobowiązania. W przyszłości będziemy nadal rozwijać nasze mocne strony w druku oraz zaawansowanych materiałach i chemikaliach, w tym na naszej dotychczasowej działalności w zakresie produkcji składników farmaceutycznych ”.

W kwartale zakończonym 30 września 2020 r. Przychody spadły o około 63 mln USD w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. Firma Kodak zakończyła kwartał z saldem gotówkowym w wysokości 193 mln USD, w porównaniu z saldem gotówkowym 30 czerwca 2020 r. W wysokości 180 mln USD. Strata netto według GAAP wyniosła 445 mln USD za kwartał zakończony 30 września 2020 r., Co obejmowało opłatę w wysokości 416 mln USD w celu odzwierciedlenia zwiększonej wartości zobowiązania z tytułu pochodnego instrumentu pochodnego wbudowanego w obligacje zamienne bezpośrednio przed konwersją. Operacyjna EBITDA wyniosła 1 milion USD za kwartał zakończony 30 września 2020 r.

W ciągu kwartału 100 mln USD zabezpieczonych zamiennych obligacji Spółki o oprocentowaniu 5,00% o terminie wykupu w 2021 r. Zostało zamienionych na akcje zwykłe Spółki. Dostarczenie przez Spółkę akcji zamiany i zapłata za nią narosłych odsetek wypełnia zobowiązania Spółki wynikające z Obligacji. W wyniku konwersji wszystkich Obligacji zwolniony został zastaw udzielony przez Spółkę na niektórych jej aktywach w celu zabezpieczenia Obligacji.

„Kodak osiągnął lepsze przychody w porównaniu z drugim kwartałem roku, poprawiając jednocześnie swoją sytuację finansową” – powiedział David Bullwinkle, dyrektor finansowy Kodak. „W trzecim kwartale Spółka zmniejszyła swoje zadłużenie o 100 mln USD w wyniku konwersji zamiennych papierów dłużnych, a jej saldo gotówki wzrosło o 13 mln USD”.

Przychody i EBITDA operacyjna według segmentów raportowanych III kwartał 2020 w porównaniu do III kwartału 2019

($ millions)
Q3 2020 Actuals Traditional Printing Digital Printing Advanced Materials & Chemicals Brand Total
Revenue $ 146 $ 56 $ 44 $ 3 $ 249
Operational EBITDA * $ 5 $ (3) $ (6) $ 3 $ (1)
Q3 2019 Actuals Traditional Printing Digital Printing Advanced Materials & Chemicals Brand Total
Revenue $ 187 $ 70 $ 53 $ 3 $ 313
Operational EBITDA * $ 21 $ (3) $ (6) $ 2 $ 14
Q3 2020 vs. Q3 2019 Actuals

B/(W)

Traditional Printing Digital Printing Advanced Materials & Chemicals Brand Total
Revenue $ (41) $ (14) $ (9) $ – $ (64)
Operational EBITDA * $ (16) $ – $ – $ 1 $ (15)
Q3 2020 Actuals on constant currency ** vs. Q3 2019 Actuals

B/(W)

Traditional Printing Digital Printing Advanced Materials & Chemicals Brand Total
Revenue $ (44) $ (15) $ (9) $ – $ (68)
Operational EBITDA * $ (16) $ – $ – $ 1 $ (15)

Źródło: KODAK

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

Opakowania i etykiety

spot_img
spot_img
spot_img

Ankieta

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez naszą redakcję. Zawsze warto wiedzieć więcej. Wyniki prezentowanych ankiet są publikowane na WWW lub w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional.

Dziękujemy za Twój czas!

Czy sztuczna inteligencja (AI) dla poligrafii to szansa czy zagrożenie?

Konica Minolta

Kodak

Polska Izba Fleksografów