Aktualizacja: Xerox & HP

W ostatnich miesiącach dość często słyszeliśmy i czytaliśmy o propozycji kupienia HP przez firmę Xerox… Dzisiaj wiemy nieco więcej.

Obecny światowy kryzys zdrowotny i wynikające z niego zawirowania makroekonomiczne i rynkowe spowodowane przez COVID-19 stworzyły środowisko, które nie sprzyja dalszemu prowadzeniu przez Xerox działań zmierzających do przejęcia HP Inc. (NYSE: HPQ) (“HP”). W związku z tym wycofujemy naszą ofertę przetargową na przejęcie HP i nie będziemy już dążyć do nominowania naszych wysoko wykwalifikowanych kandydatów do Rady Dyrektorów HP.

Chociaż podjęcie tego kroku jest rozczarowujące, priorytetem jest dla nas zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy, a także nasza szersza reakcja na pandemię, przede wszystkim inne względy.

Połączenie Xerox i HP nadal przynosi wymierne długoterminowe korzyści finansowe i strategiczne. Odmowa sensownego zaangażowania się Zarządu HP na przestrzeni wielu miesięcy oraz jego ciągła taktyka opóźniania okazały się wielką niesprawiedliwością dla udziałowców HP, którzy okazali ogromne poparcie dla transakcji.

Zarząd i kierownictwo firmy Xerox są wdzięczni za znaczące wsparcie, które otrzymaliśmy zarówno od Xerox, jak i od udziałowców HP w całym tym procesie. Dziękujemy utalentowanym osobom, które zgodziły się kandydować w wyborach do Zarządu HP, poświęcając czas w swoich napiętych harmonogramach na podjęcie tej odpowiedzialności, podczas gdy dotychczasowy Zarząd HP tego nie zrobił. I wreszcie, dziękujemy bankom, które zgodziły się sfinansować to przejęcie, które nigdy nie zrzekły się swoich zobowiązań, nawet w czasie zawirowań na rynku spowodowanych przez COVID-19.

Źródło: Xerox

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

Opakowania i etykiety

spot_img
spot_img
spot_img

Ankieta

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez naszą redakcję. Zawsze warto wiedzieć więcej. Wyniki prezentowanych ankiet są publikowane na WWW lub w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional.

Dziękujemy za Twój czas!

Czy sztuczna inteligencja (AI) dla poligrafii to szansa czy zagrożenie?

Więcej